lnwshop logo

วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น

วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น
วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 1วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 2วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 3วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 4วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 5วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 6วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 7วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 8วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 9วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 10วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 11วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 12วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 13วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 14วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 15วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 16วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 17วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 18วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 19วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 20วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 21วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 22วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 23วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 24วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 25วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 26วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 27วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 28วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 29วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 30วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 31วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 32วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 33วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 34วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 35วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 36วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 37วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 38วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 39วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 40วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 41วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 42วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 43วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 44วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 45วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 46วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 47วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 48วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 49วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 50วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 51วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 52วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 53วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 54วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 55วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 56วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 57วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 58วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 59วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 60วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 61วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 62วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 63วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 64วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 65วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 66วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 67วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 68วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 69วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 70วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 71วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 72วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 73วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 74วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 75วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 76วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 77วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 78วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 79วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 80วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 81วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 82วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 83วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 84วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 85วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 86วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ,ลายพื้น,ลายเส้น thumbnail 87
รหัสสินค้า MCY
หมวดหมู่ วอลเปเปอร์แยกตามคอลเลคชั่น
ราคา 700.00 บาท
น้ำหนัก 1,500 กรัม
ขนาดสินค้า หน้ากว้าง 51 เซนติเมตร ยาว 10 เมตรต่อม้วน (5 ตารางเมตร)
ค่าจัดส่ง 150 บาทไม่จำกัดจำนวน, ในประเทศ
วัสดุ พีวีซีไวนิลหลังกระดาษ
สไตล์ Plain & Texture
ประเทศที่ผลิต ไทย
ลักษณะเด่น คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเกรดวอลเปเปอร์กับราคา
คอลเลคชั่น Mercury
สี หลากหลายขึ้นอยู่กับลวดลาย
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 31 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ม้วน
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรียบ, วอลเปเปอร์ติดผนังลายพื้น, วอลเปเปอร์ติดผนังลายพื้น สไตล์ Plain & Texture คอลเลคชั่น Mercury ชนิดพีวีซีไวนิลหลังกระดาษ ขนาดหน้ากว้าง 51 เซนติเมตร ยาว 10 เมตรต่อม้วน หรือ 5 ตารางเมตรต่อม้วน. ผลิตในประเทศไทย, อายุการใช้งานเฉลี่ย 7-10 ปีขึ้นไป, เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำได้
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยคาร์ฟูร์ ศรีนครินทร์ ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโฮมโปร สุวรรณภูมิ ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขารามคำแหง 2 ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม65,715 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด29,432 ครั้ง
เปิดร้าน17 พ.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 ส.ค. 2561
DIY Wallpaper
อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องการติดตั้ง มาลดเกรดวอลเปเปอร์ที่คุณจะได้รับ ด้วยการเลือกวอลเปเปอร์เกรดพรีเมียมในราคาไม่ต่างจากแบบมีกาวในตัว (สติ๊กเกอร์) ด้วยการติดตั้งด้วยตนเอง
ไม่ยาก ติดเองได้
คลิ๊กดูคลิ๊ปการติดตั้ง
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านPH9 Wallpaper (พีเอชเก้า วอลเปเปอร์)
PH9 Wallpaper (พีเอชเก้า วอลเปเปอร์)
ร้าน พีเอชเก้าวอลเปเปอร์ (PH9 Wallpaper) เป็นตัวแทนจำหน่ายวอลเปเปอร์ทั้งจากไทยและต่างประเทศ หลากหลายสไตล์ รูปแบบ และราคา ให้ลูกค้าได้เลือกตกแต่งผนังตามสไตล์และงบประมาณอย่างลงตัว.
เบอร์โทร : 062-880-4201
อีเมล : phb.deal@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก